Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry

Про журнал

Журнал «Математическая физика, анализ, геометрия» було організовано на базі математичних збірок «Теория функций, функциональный анализ и их приложения» та «Украинский геометрический сборник», які виходили в Харкові в 1965–1992 роках, та збірок математичних праць співробітників математичних відділів  Фізико-технічного інституту низьких температур    ім. Б.І. Вєркіна НАН України, які під різними назвами виходили в Харкові в 1969–1992 роках. Журнал «Математическая физика, анализ, геометрия» видавався з 1994 року до червня 2005 року. З липня 2005 року журнал видається під назвою «Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії». Головним редактором журналу в 1994–1999 роках був Володимир Олександрович Марченко, в 2000–2005 роках – Йосип Володимирович Островський.

Журнал «Математическая физика, анализ, геометрия» виходив щоквартально. Засновниками видання були Академія наук України, Міністерство освіти України,  Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна АН України, Харківській державний університет.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:                Серія КВ  № 6  від 07.09.1993.

Переглянути всі випуски